Rubriky
Aktuality

Sváteční online projektový den

Plánovaný online projektový den si nakonec našel svůj prostor ve sváteční čas. Mezi svátky jsme našli dostatek nadšenců, kteří věnovali svůj čas vytvoření skvělé budoucnosti pro naši planetu a její obyvatele.

Skleníkové plyny se všem hráčům podařilo v roce 2100 udržet na příznivé úrovni a obyvatelům se žije krásně! Všichni upřednostnili spolupráci nad vlastní státní zájmy a investovali do chytrých technologií pro záchranu planety, klobouk dolů.

Online prostředí

Hra se odehrávala v online prostředí Discord, kde účastníci měli k dispozici veškeré potřebné zdroje. Každý stát měl vlastní komunikační kanál pro řešení úkolů spojených s technologiemi i pro vymýšlení vlastní strategie. Společné hlasové kanály sloužily pro globální konference i strategické vyjednávání, jak společně čelit globálním výzvám.

Práce s technologiemi

V rámci hry musí Ministři inovací a technologií vybrat správné technologie, které jim pomohou plnit společné cíle. Každá technologie musí projít certifikací, kde se hodnotí navržený způsob využití technologie pro splnění ekonomických cílů a zajištění životní úrovně obyvatel. Hodnotí se také kritický pohled na danou technologii a ministři tak musí vysvětlit výhody, ale i potenciální hrozby a rizika.

V pokročilé fázi musejí účastníci prokázat, že jsou schopni technologie ovládnout. Příkladem byl program na třídění odpadu, nebo hra řízení energetické soustavy, která pomáhá pochopit důležitost správného energetického mixu.

Komunikační strategie

Jak Ministři informací jednotlivý států informovali v průběhu hry o svém udržitelném rozvoji?

Aso-tchin
Každých 5 let jsme na tom lépe. A tak se nám pětiletka krásně promítla do herní situace a všichni jsme v naší zemi naprosto šťastní.

Euronia
S radostí oznamujeme, že náš stát investoval do vodíkových pohonů a do rozvoje umělé inteligence.
Pávě díky těmto investicím se naše ekonomika posunula na vyšší úroveň, konkrétně na pátou. Nálada a průměrný věk obyvatel také roste, což je pro stát velmi důležité. V plánu samozřejmě máme s rozvojem pokračovat.

Unitica

Stát, který cílí na bezpečnost a autonomní řízení vozidel. Navíc jsme si dokázali udržet nejlepší ekonomiku.

A co si jednotliví účastníci myslí o ekologii a záchraně planety?

Projektový den byl podpořen Plzeňským krajem z programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“
a SIT Portem


Děkujeme,
tým nvias