Rubriky
Aktuality

Social Impact of Climate Rules

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR vznikl společný projekt Social impact of Climate rules určený pro pedagogy a studenty základních a středních škol, podporující rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozšíření praktických schopností žáků v rámci hl. m. Prahy.

Výukový program bude zapracován do metodik vytvářených spoluprací odborných garantů a pedagogů a konzultací s odborníky z praxe.

Projekt podporuje využívání nových technologií, reflexi aktuálních témat napříč školními předměty a projektový způsoby výuky. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce, vzájemné respektování a kritické myšlení.

V rámci projektu studenti vytvoří dlouhodobé lokální projekty, které mají sociální dopad a jsou impulzem ke změně chování.

ODBORNÍCI Z PRAXE

Horizon Educational

Demonstrují vodíkové technologie ve školách po celém   světě.   Distribuují   didaktické   materiály a propagují hands-on vzdělávání.

Institut cirkulární ekonomie

Institut cirkulární ekonomiky, který mění vnímání světa. Principy této ekonomiky se snaží aplikovat v praxi ve spolupráci s klíčovými hráči na trhu.

Lab IR Edu

Specialisté na termovizní měření teplot. Vyvinuli vlastní termokameru spolu se softwarem LabIR®, který   využívají   k měření    optických   vlastností a provádění termografických zkoušek. Aktivně se věnují podpoře vzdělávání – škol a učitelů z praxe.

NAFIGATE

Autoři první biotechnologie na světě, která dokáže přírodní cestou vyrábět polymery z použitého kuchyňského oleje. Polymer se pak nadále používá v zemědělství, kosmetice a obalové technologii.

NTIS

Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Je zaměřeno na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika, mechanika a umělé inteligence.

TRISGRAM

Specialisté na virtuální realitu. Nezávislé kreativní studio, které vytváří herní i vzdělávací software na míru.

SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Progresivní státní škola, kde se lidé nebojí inovovat a studenti nejsou pouze pasivními příjemci informací. Žáci, absolventi, učitelé a sociální partneři spolupracují na desítkách projektů.

Gymnázium Arabská

Fakultní škola Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, připravuje studenty především pro další studium na vysoké škole, rozvíjí tvůrčí a samostatné myšlení, umožňuje seberealizaci studentů v individuálních i týmových soutěžích a projektech národních i mezinárodních.

ZŠ a MŠ Barrandov

Škola klade důraz na čtení s porozuměním, jež považuje za nejdůležitější předpoklad pro úspěch v dalším celoživotním vzdělávání.   Využívá inovativní formy a metody výuky (činnostní učení, matematika podle prof. Hejného, genetická metoda výuky, prvky kritického myšlení, projektová výuka, aj.) a neustále se dále vzdělává v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Škola Vitae

Život školou, škola životem. Škola jako přirozená součást života, který do ní vnáší rozvojové impulzy. Škola jako vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci. Škola jako základ celoživotního učení, které je v dnešní době plné dynamických změn potřebným životním přístupem. 

Gymnázium Jana Keplera

GJK je považováno za prestižní pražské gymnázium. Škola hledá především „aktivní a tvůrčí jedince“, profiluje se jako moderní škola s vyváženým poměrem mezi vědomostmi a dovednostmi, kvalitním pedagogickým sborem, příjemným prostředím a vstřícnými vztahy. Klade velký důraz na vysokou volitelnost předmětů.


IMG_8922
Průběžná fotodokumentace Gymnázium Arabská