Social impact of Climate rules

Vítejte na stránce věnované výstupům a závěrům projektu „Social impact of climate rules.“ Naším cílem bylo vytvořit materiály pro podporu udržitelného rozvoje a rozvoje kompetencí žáků v této oblasti.

Klíčové výstupy projektu:

 • Projekt „Social impact of climate rules“ přinesl řadu klíčových výstupů, které obohatily vzdělávání v oblasti sociálního aspektu klimatických změn a kompetencí pro udržitelný rozvoj.
 • Významným výsledkem projektu jsou metodiky a materiály výukového programu „Social impact of climate rules,“ který byl vyvinut pro pedagogy a studenty základních a středních škol.
 • Metodiky jsou volně k dispozici pro všechny
 • Pro zapojené pražské školy je možné i zapůjčení vybavení, které se vztahuje
  k metodikám, např.
  • sady Horizon Renewable Energy pro experimenty
   s obnovitelnými zdroji a vodíkovou energetikou
  • HUSKYLENS AI & Maqueen – pro experimenty s umělou inteligencí a autonomním řízením
  • brýle pro virtuální realitu META Quest 2 včetně výkonného notebooku s grafickou kartou pro tvorbu a zpracování vlastních VR projektů
  • Termokamery LabIR EDU
  • Tablety a notebooky pro mobilní týmovou práci
 • Finálním výstupem projektu jsou žákovské projekty s lokálním impaktem

Metodiky – Social impact of Climate RulesStudentské projekty s lokálním dopadem

Nechte se inspirovat a realizujte vlastní projekty se svými žáky.

Využijte metodiku Design ThinkingUmělá inteligence

Kybernetika jako věda stála u zrodu moderního pokroku. Bez jejího klíčového konceptu “zpětné vazby” by se neobešly moderní automatizované výrobní linky, výrobní procesy, počítače, ale ani modely mezilidských, společenských a biologických jevů. Spolu s pokrokem v oblasti výpočetní techniky a v možnostech ukládání velkého množství dat je možné do mnoha těchto procesů zahrnout další klíčový prvek – strojové učení. Přestože strojové učení je pouze předstupeň obecné umělé inteligence, přináší do dnešního světa množství převratných nástrojů, ale i etických a společenských otázek.

Odborníkem z praxe je
NTIS – NOVÉ TECHNOLOGIE PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Metodika Soužití s AI

Soužití s AI

Kde se můžeš už dnes setkat s umělou inteligencí?
Jaká jsou podle tebe rizika využití umělé inteligence?
V jakých životních situacích je podle tebe využití umělé inteligence vhodné a v jakých naopak?

Autonomní vs neautonomní řízení

Sedl/a by sis do jedoucího auta bez řidiče?
Jaké jsou plusy a mínusy autonomních vozidel?
Kdy podle tebe vystřídají autonomní vozidla ta běžná a proč?

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je koncept, který představuje změnu myšlení o světě kolem nás. Zatímco současná společnost funguje na principu lineární ekonomiky (vytěžit – vyrobit – využít – vyhodit), cirkulární ekonomika čerpá přírodní zdroje šetrně a efektivně, materiály udržuje po co nejdelší
dobu v oběhu a na konci životního cyklu jim dává další využití. Cirkulární ekonomika tak předchází vzniku odpadu a minimalizuje jeho produkci.
V současnosti je považována za klíčový model pro ochranu životního prostředí a adaptaci na negativní dopady změny klimatu.


Odborníkem z praxe je
Incien – Institut cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika

První dotek cirkulární ekonomiky
Refuse – Reuse – Recycle (odmítni, znovu použij/nebo někdo
jiný, recykluj)
Klíčové prvky cirkulární ekonomiky

Šaty dělaj člověka

Proč nás má zajímat, co nosíme na sobě?
Jaké máme alternativy k nakupování hor oblečení?
Jaká je opravdová cena oblečení?

Konzum

Proč je nezbytné omezit plýtvání potravin?
Jak se chovat, abychom neplýtvali?
Jaký může být druhý život nábytku?

Peníze, oběživa, finanční gramotnost

Jaké máme alternativy ke klasickému nakupování a masové spotřebě?
Jak zorganizovat swap (a čeho)?
Jak žít udržitelně ekonomicky i environmentálně

Cirkulární politika

Jaké řešení nabízí Green Deal pro vznik nízkouhlíkové ekonomiky?
Dokážete vysvětlit důležitost zálohového systému v cirkulární ekonomice?
Jaký příklad českých cirkulárních firem vás zaujal

Termovize

Termovizí můžeme vidět svět budoucnosti, kde se objevuje, bádá a vytvářejí se nové věci. Práce se stává zábavnou a naplňující. Know-how LabIREdu je už 20 let výzkumná práce infračervených technologií a termovizního měření. Termokamery 21. století, můžeme používat stejně snadno jako třeba tablet a díky nim uvidíme neviditelné rozměry nejen školních předmětů.


Odborníkem z praxe je
LabIR Edu– Termovize do škol

Voda a život

Máme vody dost?
Kde všude se voda nachází?
Mohl by na Zemi existovat život bez vody?

Procesy a klimatické změny v přírodě

Proč lidé stavějí skleníky?
Jaké změny na Zemi způsobuje nadměrný skleníkový jev?
Jak by změny způsobené nadměrným
skleníkovým jevem ovlivnily tvůj život?

Zelené město

Co si představíš, když se řekne Zelené město?
Který indikátor Zeleného bude pro tvoje město nejtěžší naplnit?
Má tvoje město šanci uspět v Green Capital Award?

Materiály kolem nás

Jak moc záleží na tom, z čeho stavíme budovy?
Jak rychle dokáže horká pára zahřát destičku ze dřeva, železa, nebo skla?
Z čeho by sis postavil/a svůj dům?

Virtuální realita

Virtuální realita je prostředí, místo, stejně jako např. škola, obchod nebo park, vesmír, PC hra. Mozek se díky headsetu přizpůsobí tomu, co vidí, a hned se začne orientovat. Ve VR se můžeme pohybovat stejně jako v reálném prostředí. Chodíme, běháme, ale také můžeme využít nové možnosti, které VR nabízí – létání, teleport a víceméně vše, na co si vzpomeneme a co vytvoříme.


Odborníkem z praxe je
TRISGRAM – Nezávislé herní studio

Virtuální turistika

Máme v plánování cesty neomezené možnosti?
Splní naše cesta za společnými zážitky vytyčený cíl?
Jsme schopni posoudit všechny možnosti virtuální turistiky?

VR v sociální sféře aneb kouzlo dotyku

Jaká je podstata interakce s druhými lidmi ve virtuálním prostředí?
Jakou měrou ovlivňují lidské smysly vzájemné vztahy?
Lze měnit lidské interakce ve virtuálním prostředí?

Virtuální svět podle naši predikcí

Jaká je hlavní myšlenka predikcí budoucího vývoje světa?
Mohly by virtuální predikce vést ke změně v integrovaném rozvoji státu jako celku?
Jakým státům by virtuální modelování strategického rozvoje pomohlo?

VR ve vzdělávání

Kde všude můžeme najít VR uplatnění kromě hraní her?
Na jakou oblast vzdělávání by se VR hodilo nejvíce?
Jakou VR aktivitu, která vás napadá, byste využili nejvíce?

Vodíkové technologie

Podobně jako o řízení auta, koluje i o vodíku, mnoho polopravd, omylů a mýtů. Bohužel, mnozí se jimi řídí, a tak ohrožují svoji i naši cestu k udržitelné energetice a budoucnosti. O vodíku se často mluví jako o palivu budoucnosti, vodík má ale mnohem větší potenciál, než stát se „pouhou“ náhradou fosilních paliv v našich autech. Nicméně jeho potenciál můžeme využít jedině tehdy, pokud k němu budeme přistupovat s rozumem, pozvolna a smysluplně.


Odborníkem z praxe je
Horizon Educational

Vodíkové údolí

Proč není vodík jako vodík?
Jak se vyrábí různé „barvy“ vodíku?
Jak byste seřadili „barvy“ vodíku podle toho, jak jsou ekologické?

Vodíková mobilita

Proč na vodík nejezdíme už dávno?
Jaké výhody a nevýhody má používání vodíku jako paliva?
V jaké oblasti dopravy by mělo zavedení vodíku podle vašeho názoru největší dopad?

Biotechnologie

Vývoj dnešního světa a znalostí je bouřlivý a převratný. Není evoluční, ale spíše revoluční. Nové technologie a koncepce jsou jedním ze základů pro dosažení cílů v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí. Díky vědeckým objevům můžeme využívat odpadní toky k výrobě nových materiálů s novými výhodami. Tyto nové materiály jsou také šetrné k lidem a přírodě.


Odborníkem z praxe je
Nafigate corporation

Půda jako základní esence

Co všechno je s půdou spojené?
Jak se půda regeneruje?
Je půda důležitou součástí běžného života?

Síla lógru

Jaká je cesta kávy od jeho zrna k lógru?
Jak se dá využít kávová sedlina?
Měla by se přeměna odpadu na produkt více používat?

Zázračný biopolymer

Jaké materiály nás obklopují?
Kde se vzaly všechny druhy materiálů?
Umí si příroda poradit s rozkladem materiálů?

Bioodpady

Kde končí nesnězené jídlo?
Jaká je vztah člověka k jeho prostředí?
Je plýtvání jídla celosvětovým problémem?

Metodiky vznikly v rámci projektu Social impact of Climate rules a jsou určené pro pedagogy a studenty základních a středních škol. Projekt byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR s cílem rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji se sociálním přesahem a rozšířením praktických schopností žáků v rámci hl. m. Prahy.