Rubriky
Aktuality

První prototyp

Součástí našeho vývojového procesu je vytváření prototypů s pedagogy. Bylo velmi důležité získat zpětnou vazbu týkající se víceoborových témat v projektový den a také vyhodnotit složitost programu.

Učitelé nám poskytli užitečnou zpětnou vazbu týkající se vysvětlování pravidel na začátku hry z hlediska rozvoje poslechových schopností a čtenářské gramotnosti. Diskutovali jsme také o procesu rozdělení studentů do konkrétních týmových rolí a celkové vyvážení týmové práce.

Jednou z našich priorit je environmentální výchova, držíme mezinárodní titul Ekoškola, proto „Climate Rules“ zapadají do našeho programu, motivuje studenty k poznávání nových udržitelných technologií a principů. Chtěla bych mít příležitost poskytnout zážitek
z tohoto projektového dne každému studentovi 9. ročníku, než opustí naši školu.

Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka 15. ZŠ, Plzeň