Rubriky
Aktuality

Je obnovitelná energie správná cesta?

Důležitou součástí Climate Rules je rozvoj kompetencí pro 21. století. Pojďme se podívat na příklad pro Kritické myšlení.

Obnovitelné vs Jaderné

Každý je pravděpodobně obeznámen s prosazováním obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely a větrné farmy, pro boj se změnami klimatu. Ale co když tyto technologie ničí životní prostředí?

Alespoň to vysvětluje Time Magazine „Hero of the Environment“ a energetický expert Michael Shellenberger ve své provokativní TED přednášce.

Nedávno publikovaný výzkum na serveru Nature energy není tak přesvědčivý. Obecný závěr říká, že pokud státy chtějí snížit emise co nejpodstatněji, nejrychleji a nejhospodárněji, měly by upřednostňovat podporu obnovitelných zdrojů, nikoli jadernou energii.

Zde je zdroj odkazující na článek.

K tomuto výzkumu existují další komentáře: „Je důležité si uvědomit, že studie se zaměřila konkrétně na údaje z let 1999–2014, takže vylučuje novější inovace v oblasti jaderné energie a obnovitelných zdrojů.“, říká David Nield z Science Alert zde.

Otázky pro vás

  • Jaká je energetická strategie vaší země?
  • Je to správná strategie? Proč ano nebo proč ne?
  • Existuje nějaký jiný zdroj energie, který může snížit dopad na klima?
  • Jaký další zdroj energie potřebujete pro energetický mix, když používáte obnovitelné zdroje?

Materiály ke studiu

Odkud pochází naše energie v EU?

Zkontrolujte interaktivní graf. Úplnou energetickou zprávu, European Green Deal a další naleznete na A guided tour of energy statistics.

ILLUSTRATION BY CHRISTOS GEORGHIOU
Source: National Geographic

Správná rovnováha: míchání energetických zdrojů

Studenti zkoumají, jak se různé směsi energetických zdrojů používají k výrobě elektřiny v různých částech země. Zkoumají účinnost konverze a emise oxidu uhličitého (CO2) pro každý energetický zdroj a analyzují, jak různé směsi energetických zdrojů ovlivňují celkovou účinnost a emise CO2 v regionu.

Anglický zdroj na National Geographic

Sestavte ten správný energetický mix – ČEZ Enermix

Různé zdroje energie mají různé vlastnosti a a to nejen dopad na životní prostředí. Zahrajte si hru na webu Svět Energie a poznejte jaké to je být v kůži dispečera, který musí zajistit správné množství energie v každou denní dobu.

Hra Enermix – výběr zdrojů energie