Rubriky
Aktuality

Erasmus +

Vzdělávání mládeže v oblasti pravidel klimatu v souvislostech

  • 5 států
  • 25 škol (5 z každého státu)
  • 125 studentů (5 z každé školy)
Flag of the Czech Republic.svgFlag of Slovenia.svgFlag of Slovakia.svgFlag of Hungary.svgFlag of Poland.svg

Projektový den Climate Rules se stal součástí mezinárodního projektu, který má za cíl nastartovat vzdělání společnosti díky globální spolupráci. Oslovujeme přes stovku středoškolských studentů, u nichž se bude rozvíjet společným učením téma klimatických změn, udržitelného rozvoje, digitálních kompetencí a podnikavosti.

Mezinárodní akce bude probíhat fyzicky ve vybraných zemích a virtuálně pro mezinárodní spolupráci.

Studenti zažijí projektový den Climate rules a následně vytvoří klimatický akční plán pro svou školu. Výstup bude sdílen v rámci každé zúčastněné školy.

Jako další výhody spolupráce spatřujeme využití know-how každého z partnerů, které lze v rámci projektu přenést do praxe.

Bridge Academy jako Lead partner vykazuje silné stránky především v rámci dlouhodobé spolupráce s dětmi v rámci výuky digitálních technologií. Vede portál pro vzdělávání dětí, který se snaží rozšířit právě v rámci zahraniční spolupráce.

Nvias přináší vzdělávací program Climate rules a zkušenosti z prací s cílovou skupinou i v mezinárodním prostředí.

Deloitte CZ Services je česká firma, která je schopna zajistit propojení s dalšími evropskými zeměmi a podpořit mezinárodní realizaci projektu. Navíc jako součást projektu CzechSetGo! Deloitte zkoumá téma Business Citizenship, jehož cílem je aktivovat firmy prostřednictvím síťové spolutvorby k aktivnímu zapojení do společenských záležitostí.

Děkujeme za možnost posouvat své hranice!

tým nvias